Oznaka

(Poziv

na

broj)

NAZIV KURSA

Fond časova

Cena

p

v

RSD

                                                OBLAST: DIZAJN

ECD 1

TEORIJA BOJA U PRAKTIČNOJ PRIMENI ZA DIZAJNERE TEKSTILA

5

10

8000

ECD 2

SLIKANJE NA TEKSTILU

 

5

10

9000

ECD 3

BOJENJE TEKSTILA

 

5

10

9000

ECD 4

DIGITALNA PRIPREMA ZA SITO-ŠTAMPU

 

5

10

9000

ECD 5

MODNI CRTEŽ

 

4

8

8000

ECD 6

 

ECD 7

PROCES DIZAJNIRANJA TRIKOTAŽE U MODNOJ INDUSTRIJI

 

DIZAJN I PROJEKTOVANJE TKANINA I PLETENINA

6

 

6

6

 

10

8000

 

5000

 

 

Oznaka

(Poziv

na

broj)

NAZIV KURSA

Fond časova

Cena

p

v

RSD

                                          OBLAST: TEHNOLOGIJA

ECT 1

RADIONICA ZA OSNOVE ŠIVENJA 1

W O R K S H O P

2

16

5000

ECT 2

RADIONICA ZA OSNOVE ŠIVENJA 2

W O R K S H O P

3

12

5000

ECT  3

RADIONICA ZA KONSTRUKCIJU ŽENSKE ODEĆE 1

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT  4

RADIONICA ZA KONSTRUKCIJU ŽENSKE ODEĆE 2

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT  5

RADIONICA ZA MODELOVANJE  ŽENSKE ODEĆE 1

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT  6

RADIONICA ZA MODELOVANJE  ŽENSKE ODEĆE 2

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT  7

RADIONICA ZA KONSTRUKCIJU DEČJE ODEĆE

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT  8

RADIONICA ZA KONSTRUKCIJU ZA BEBE

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT  9

RADIONICA ZA KONSTRUKCIJU MUŠKE ODEĆE 1

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT 10

RADIONICA ZA KONSTRUKCIJU MUŠKE ODEĆE 2

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT 11

RADIONICA ZA KONSTRUKCIJU MUŠKE SPORTSKE ODEĆE

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT 12

RADIONICA ZA KONSTRUKCIJA  DONJEG  RUBLJA

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT 13

RADIONICA ZA KONSTRUKCIJU ODEĆE  OD ELASTIČNIH MATERIJALA 

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT 14

RADIONICA ZA MODELOVANJE MUŠKE ODEĆE 1

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT 15

RADIONICA ZA MODELOVANJE  MUŠKE ODEĆE 2

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT 16

RADIONICA ZA MODELOVANJE  MUŠKE SPORTSKE ODEĆE 

W O R K S H O P

9

9

5000

ECT 17

DRAPIRANJE

 

9

9

5000

ECT 18

KONSTRUKCIONA PRIPREMA ODEĆE  POMOĆU CAD SISTEMA

 

9

9

25000

 

Oznaka

(Poziv

na

broj)

NAZIV KURSA

Fond časova

Cena

p

v

RSD

                                          OBLAST: MENADŽMENT

ECM 1

ODNOSI SA MEDIJIMA

 

6

6

4000

ECM 2

BREND MENADŽMENT

 

8

4

4000

ECM  3

MARKETING STRATEGIJA

 

8

4

4000

ECM  4

MODNI MARKETING I

 

8

4

4000

ECM  5

MODNI MARKETING II

 

8

4

4000

ECM  6

MARKETING  INTERNET

 

6

6

4000

ECM  7

INTERNET I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 

6

6

4000

ECM  8

MALOPRODAJA ODEĆE

 

8

4

4000

ECM  9

OBUKA  ZA TRGOVCE TEKSTILOM I ODEĆOM

 

8

4

4000

ECM 10

KALKULACIJE TROŠKOVA I FORMIRANJE CENE PROIZVODA

 

8

4

4000

ECM 11

IZRADA  BIZNIS PLANA

 

6

6

4000