Rasporedi ispita za Januarski ispitni rok

Prva godina

Druga godina

Treca godina

Specijalističke studije

 

 

AKADEMSKI KALENDAR