Tekstilno inženjerstvo - OSS TIN

Modul1: Konstrukcija i modelovanje;

 

 

Modul2: Konfekcija;

 

 


Основни циљ студијског програма је постизање стручних знања, компентенција и вештина из текстилног инжењерства са ближим усмерењем студента ка одевној технологији.

Сврха реализације студијског програма огледа се у  образовању струковних текстилних инжењера, који могу да раде у: конструкционој, технолошкој и оперативној припреми,  производним погонима малих, средњих и великих предузећа, лабораторијама за испитивање текстила, у средњим стручним школама као наставници практичне наставе у области  текстила и одеће. Текстилни инжењери могу да примене стечена знања за покретање сопствене производње у области одевне индустрије.

Струковни инжењер технологије је компетентан и квалификован да сагледа и обради конвенционалне и савремене поступке планирања и припреме производње од избора текстилних материјала, поступака конструисања, моделовања, технологије израде одеће, дораде и оплемењивања одевних предмета, кроз праћење, анализу и контролу процеса производње  у циљу рационализације и постизања задовољавајућег квалитета одевних производа. Струковни инжењер технологије је стручан да сагледа и обједини инжењерска знања из области дизајна, технологије и менаџмента, уз коришћење информационих технологија и примену програмских пакета за конструкциону припрему и  управљање  процесима производње одеће.

 

НАСТАВНИ ПЛАН У ПРИМЕНИ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

 

 

Студенти прве године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 22.04.2016. и 11.09.2017. године и који је у примени од школске 2017/2018. године, студенти друге године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 25.08.2015. године и који је у примени од школске 2016/2017. године, a студенти треће године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седницама Наставног већа 27.05.2015. и 23.09.2015. године и који је у примени од школске 2015/2016. годинe

 

Студијски програм: Текстилно инжењерство - ОСС ТИН

прва година студија

 

 

 

семестар

 

 

 

Редни

број

 

 

 

Шифра

 

 

 

                    Назив предмета

 

Статус

Ста

тус

 

 

 

 ЕСПБ

Укупан број

часова

 предавања

вежбе

1.

MAT 220001

Математика

О

6

2

2

1.

2.

XEM 220002

Примењена хемија

О

6

3

1

1.

3.

 РАЧ 003126

Рачунари

О

6

1

3

1.

4.

МЕН 000004

Менаџмент

О

6

2

2

1.

5.

ОСД 002008

Основе дизајна

О

6

2

2

1.

6.

ФИЗ 220014

Физика

О

6

2

2

2.

7.

ЕНГ 000006

Енглески језик

О

6

2

2

2.

8.

ОСМ 001124

Основе машинства

О

6

3

3

2.

9.

 ТВЛ 001015

Текстилна влакна

О

6

3

2

2.

10.

OOO 222137

Основе обликовања одеће

О

6

1

2

2.

 

 

Студијски програм: Текстилно инжењерство - ОСС ТИН

Модул М1: Моделарско конструкторски

 

 

семестар

Редни

број

Шифра

                    Назив предмета

Ста

тус

ЕСПБ

Укупан број

часова

предавања

вежбе

11.

ПИП 003029

Планирање и припрема производње

О

6

2

2

3.

12.

МПК 233031

Машине и постројења у конфекцији

О

6

2

2

3.

13

ТМА 001028

Текстилни материјали

О

6

2

2

3.

14

 КЖО 233030

Конструкција женске одеће

О

6

2

3

3.

15.1

 КДО 233049

Конструкција и моделовање дечје одеће

ИБ1

6

2

2

3.

15.2

МЉР 343113

Менаџмент људским ресурсима

ИБ1

6

2

2

3.

16.

ТИО 233044

Технологија израде одеће

О

6

3

3

4.

17.

КМО 233045

Конструкција мушке одеће

О

6

2

2

4.

18.

МЖО 233047

Моделовање женске одеће

О

6

3

2

4.

19.

СТР 003046

Студија рада

О

5

2

2

4.

20.

ОТТ 221135

Основе текстилне технологије

О

5

1

4

4.

21.

 СТП 0030138

Стручна пракса 1

О

2

2

2

4.

22.

ИСТ 203059

Испитивање текстила

О

5

3

3

5.

23.

ОПТ 001062

Оплемењивање текстила

О

6

3

1

5.

24.

ИСО 223125

Израда спортске одеће

О

6

3

2

5.

25.

МОД 223064

Моделовање мушке одеће

О

6

1

4

5.

26.1

МЉР 343113

Менаџмент људским ресурсима

ИБМ2

6

2

2

5.

26.2

ИОД 233051

Израда одеће од денима

ИБМ2

6

2

2

5.

27.

ЕУТ 001073

Екологија у текстилу

О

6

2

2

6.

28.

МРТ 343013

Маркетинг

О

6

2

2

6.

29.1

ПРК 233074

Примена рачунара у конфекцији

ИБМ3

6

2

2

6.

29.2

ПДЗ 343056

Предузетништво

ИБМ3

6

2

2

6.

30.1

ИМД 233126

Израда модних детаља

ИБМ4

6

2

2

6.

30.2

ИТП 003127

Интернет презентације

ИБМ4

6

2

2

6.

31.

СТП 003071

Стручна пракса

О

4

 

 

6.

32.

ЗВР 003128

Завршни рад

О

6

 

 

6.

 

 

Студијски програм: Текстилно инжењерство - ОСС ТИН

Модул М2: Конфекцијски

 

 

 

семестар

 

Редни

број

 

Шифра

 

                    Назив предмета

 

Статус

Ста

тус

 

 

 ЕСПБ

Укупан број

часова

 предавања

вежбе

11.

ПИП 003029

Планирање и припрема производње

О

6

1

3

3.

12.

МПК 233031

Машине и постројења у конфекцији

О

6

2

2

3.

13

ТМА 001028

Текстилни материјали

О

6

2

2

3.

14

 КЖО 233030

Конструкција женске одеће

О

6

2

3

3.

15.1

 КДО 233049

Конструкција и моделовање дечје одеће

ИБ1

6

2

2

3.

15.2

МЉР 343113

Менаџмент људским ресурсима

ИБ1

6

2

2

3.

16.

ТИО 233044

Технологија израде одеће

О

6

3

3

4.

17.

КМО 233045

Конструкција мушке одеће

О

6

2

2

4.

18.

МЖО 233047

Моделовање женске одеће

О

6

3

2

4.

19.

СТР 003046

Студија рада

О

5

2

2

4.

20.

ОТТ 221135

Основе текстилне технологије

О

5

1

4

4.

21.

 СТП 0030138

Стручна пракса 1

О

2

2

2

4.

22.

ИСТ 203059

Испитивање текстила

О

5

3

3

5.

23.

ОРГ 343038

Организација процеса производње

О

6

2

2

5.

24.

ОПТ 001062

Оплемењивање текстила

О

6

3

1

5.

25.

ИСО 223125

Израда спортске одеће

О

6

3

2

5.

26.1

ПОК 001022

Пословна комуникација

ИБМ2

6

2

2

5.

26.2

МЉР 343113

Менаџмент људским ресурсима

ИБМ2

6

2

2

5.

27.

ОПМ 003067

Оперативни менаџмент

О

6

2

3

6.

28.

ТЧТ 001061

Технички текстил

О

6

2

2

6.

29.1

ПРК 233074

Примена рачунара у конфекцији

ИБМ3

6

2

2

6.

29.2

ИМД 233051

Израда модних детаља

ИБМ3

6

2

2

6.

30.1

ЕУТ 001073

Екологија у текстилу

ИБМ4

6

2

2

6.

30.2

ОПП 001060

Основе пројектовања процеса

ИБМ4

6

2

2

6.

31.

СТП 003071

Стручна пракса

О

4

 

 

6.

32.

ЗВР 003128

Завршни рад

О

6

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Knjiga predmeta M1 za školsku 2016/17

 

 

Knjiga predmeta M2 za školsku 2016/17

 

Arhiva nastavnih planova za OSS TIN